CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Kwalifikacyjne egzaminy zawodowe

ul. św. Józefa 26a
87 – 100 Toruń

tel. 56 654 47 24
www.ckz.torun.pl
e-mail: ckz@ckz.torun.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu kształci corocznie około 600 uczniów i słuchaczy tygodniowo z 5

toruńskich szkół i placówek: ZSMEiE, ZST, ZSOiT nr 13, K-PSOSW, CKU.

Kształcenie praktyczne w zawodach:

  • mechatronicznych
  • elektrycznych
  • elektronicznych
  • informatycznych
  • mechanicznych
  • budowlanych