Tło nagłówka
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Technikum nr 1
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

ul. Grunwaldzka 39
87 – 100 Toruń

tel. 56 654 46 13
www. zse.torun.pl
e-mail: ekonomik@zset.home.pl

„Ekonomik” to szkoła nieprzeciętna, gdzie panuje życzliwa i przyjazna atmosfera, w której młodzież
może realizować się w sporcie, projektach międzynarodowych i rozmaitych kołach zainteresowań.
Wszystko to odbywa się w nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych, które przygotowują
uczniów do zdania egzaminu zawodowego oraz matury.

Technikum nr 1
– technik ekonomista
– technik handlowiec
– technik rachunkowości
– technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
– fryzjer

Sprawdź stronę szkoły!