Tło nagłówka
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO – HOTELARSKICH

Technikum nr 3
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

ul. Osikowa 15
87 – 100 Toruń

tel. 56 657 37 77
www.zsgh.torun.pl
e-mail: sekretariat@zsgh.torun.pl

Szkoła ma ponad 75 lat tradycji, oferuje rzeczywiste warunki pracy w warsztatach szkolnych oraz na praktykach zawodowych w renomowanych restauracjach, hotelach i biurach podróży oraz na promie Unity Line. Wyposażona jest w nowoczesny i profesjonalny sprzęt w pracowniach szkolnych. Szkoła bierze aktywny udział w wielu projektach europejskich, w ramach których realizowane są kursy zawodowe i maturalne oraz staże i praktyki zawodowe. Uczestniczy także w programie Erasmus + staże i praktyki dla uczniów realizowane w krajach Unii Europejskiej.

Technikum nr 3

  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik hotelarstwa
  • technik organizacji turystyki

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

  • kucharz
  • cukiernik

Sprawdź stronę szkoły!