ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH i ELEKTRONICZNYCH

Technikum nr 5
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

tel. 56 654 47 91
www.zsmeie.torun.pl
e-mail: zsmeie@zsmeie.torun.pl

ZSMEiE jest nowoczesną szkołą z ponad 75-letnią tradycją i należy do grona najlepszych techników w Toruniu
i województwie kujawsko-pomorskim. Szkoła zdobyła znak jakości „Brązowej Szkoły 2022” w rankingu
Perspektyw „Najlepsze technika w Polsce”, ponadto posiada certyfikat „Szkoła w Chmurze” i wykorzystuje
usługi chmurowe firmy Microsoft w nauczania zdalnym.

Technikum nr 5

  • technik robotyk – NOWOŚĆ
  • technik automatyk – klasa patronacka ANIRO
  • technik elektronik – klasa patronacka MZK
  • technik elektryk – klasa patronacka ENERGA Operator
  • technik informatyk
  • technik mechatronik – klasa patronacka Marcus Design
  • technik programista

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5

  • mechatronik
  • elektryk

Youtube