Tło nagłówka
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. gen. Józefa Bema

Technikum nr 7
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

tel. 56 654 32 20
www.zssam-torun.org
e-mail: szkola@zssam-torun.org

Toruńska Samochodówka to ponad 60 lat tradycji kształcenia w branży samochodowej – kształci w najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

Szkoła umożliwia m.in. bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. B oraz kurs prawa jazdy kat. C i uzyskanie kwalifikacji wstępnej kat. C+E dla kierowców mechaników i transportowców. Szkoła oferuje kształcenie praktyczne w nowoczesnych pracowniach i warsztatach. Dzięki ścisłej współpracy z pracodawcami – wiodącymi w regionie firmami z branży motoryzacyjnej i mechanicznej – absolwenci z pewnością znajdą zatrudnienie w wybranym przez siebie zawodzie.

Technikum nr 7

  • technik pojazdów samochodowych – klasa mundurowa i klasa strażacka
  • technik transportu drogowego
  • technik mechanik
  • technik spawalnictwa

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • kierowca mechanik
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • blacharz samochodowy
  • lakiernik samochodowy

Facebook

Instagram

TikTok

Odwiedź stronę szkoły!